Các điểm xây dựng dự án điện mặt trời tại tỉnh Khánh Hoà

Các địa điểm dành cho nghiên cứu đầu tư Dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh

http://www.khanhhoa.gov.vn/Resources/Docs/DanhChoNhaDauTu/Quyhoachphattrien/586.pdf

Các tin khác

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure