TỔNG QUAN

Sáng 9-11, UBND huyện Vạn Ninh tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Theo đó, đô thị huyện Vạn Ninh có 4 khu vực, gồm: đô thị trung tâm Vạn Giã, đô thị vệ tinh Đại Lãnh, đô thị Hòn Gốm - Tu Bông và đô thị hỗ trợ Vạn Hưng - Xuân Sơn. Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 2.334ha, quy mô dân số đô thị 88.684 người vào năm 2020; đến năm 2030, diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 3.900ha, quy mô dân số 168.000 người. Từ nay đến năm 2020, danh mục đầu tư ưu tiên các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật với khoảng 151 dự án, vốn đầu tư dự kiến 15.220 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách hơn 10.000 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách gần 4.900 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng xã hội, xây dựng hạ tầng kỹ thuật của đô thị Vạn Ninh loại IV thuộc tỉnh, được điều chỉnh theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure