Khảo sát lập Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC xã Cư Ni

Triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Cư Ni, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, tháng 4 năm 2019 Công ty cổ phần Quy hoạch và TKXD miền Trung đã tiến hành khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây dựng KDC thôn 9 xã Cư Ni.

KDC thôn 9 được xây dựng sẽ đáp ứng nhu cầu rất lớn về đất ở trên địa bàn xã trong giai đoạn tới.

Một số hình ảnh liên quan đến công tác khảo sát:

Hiện trạng vùng đất dự kiến lập quy hoạch.

Hiện trạng xây dựng.

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure