Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Vạn Ninh.

Theo quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tổng diện tích tự nhiên toàn huyện Vạn Ninh là 56.201,91 héc ta, trong đó: Diện tích đất nông nghiệp là 42.051,90 héc ta (giảm 46.085,76 héc ta so với năm 2022); đất phi nông nghiệp là 14.051,00 héc ta (tăng 4.639,95 héc ta); đất chưa sử dụng là 99,00 héc ta (giảm 5.476,19 héc ta); diện tích đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là 7.026,94 héc ta.

Đường đi bộ giữa biển tại đảo Điệp Sơn - Vân Phong

Trong năm đầu tiên triển khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (năm 2024), tổng diện tích đất nông nghiệp của huyện Vạn Ninh là 42.555,06 héc ta; đất phi nông nghiệp là 9.612,40 héc ta; đất chưa sử dụng là 4.034,45 héc ta; đất nông nghiệp được thu hồi là 3.088,92 héc ta; đất phi nông nghiệp được thu hồi là 431,65 héc ta.

13 doanh nghiệp lớn quan tâm đầu tư vào Khu kinh tế Vân Phong - Ảnh 2.

Brochure Công ty
Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi
Đăng ký nhận bản tin
Kết nối với chúng tôi để theo dõi thông tin mới nhất.

Brochure Công ty

Download Brochure mới nhất của Công ty cổ phần Quy hoạch và Thiết kế Xây dựng miền Trung để hiểu rõ hơn về chúng tôi

Tải brochure